torsdag 20. august 2009

NASJONALMUSEET - ET MUSEUM FOR FREMTIDEN?

Debatt på Litteraturhuset (Amalie Skram)
onsdag 26. august kl. 18.00

Arrangører: Unge Kunstneres Samfund og Aksjonsgruppen Redd Nasjonalgalleriet

Hvordan bør et Nasjonalmuseum organiseres i dag? Hvordan skape et museum som reflekterer historie, samtid og fremtid på en og samme tid? Debatten ønsker å sette fokus på visjonen for det "nye museet" og hva slags fremtidig rolle museet skal ha i byen byplanmessig, sosialt og kulturelt.
Våren 2009 har vært preget av en engasjert debatt rundt flyttingen fra Nasjonalgalleriet og arkitektkonkurransen for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomten. Vi ønsker her å ta diskusjonene videre med et overordnet mål om å bidra konstruktivt, kritisk og kreativt til de videre planene for det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Kulturdepartementet ved Trond Giske eller annen representant er invitert til møtet, men har takket nei.

Panelet består av:
Audun Eckhoff – Direktør for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Kjetil Thorsen – Arkitekt og direktør for Snøhetta
Anders Heger – Forlagssjef for Cappelen Damm
Ina Blom – Kunsthistoriker ved Universitetet i Oslo
Victor Lind – Kunstner
Trine Skei Grande – Politiker i Venstre
Per Bjarne Boym – Kunsthistoriker og kurator

Møteleder: Helga-Marie Nordby - Unge Kunstneres Samfund

I tillegg vil vi få korte innlegg fra salen av:
Margaret Eide Hillestad (Senterpartiet),
Stian Grøgaard (Kunstteoretiker Kunstakademiet i Oslo),
Fredrik Torp (Arkitekt),
Carina Hedén (Kunstner),
Bård Helland (Universitetslektor Arkitekthøgskolen i Oslo),
Tone Hansen (Kurator Hennie Onstad Kunstsenter),
Andreas Vaa Bermann (Leder Oslo Arkitektforening og styremedlem av Tenketanken Oslo Byforum)

Velkommen til debatt!

Arrangører er Unge Kunstneres Samfund (www.uks.no) i samarbeid med aksjonsgruppen Redd Nasjonalgalleriet (http://reddnasjonalgalleriet.blogspot.com/ )

No response to “NASJONALMUSEET - ET MUSEUM FOR FREMTIDEN?”

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz