søndag 20. september 2009

Nasjonalgalleriet må vurderes på nytt Lotte Sandberg, Aftenposten

En fersk rapport imøtegår Statsbyggs kostnadsberegninger og pessimistiske forestilling om uløselige klimaforhold. Nå gjenstår politikernes verdivalg.


NÅ FORELIGGER «motrapporten» Nasjonalgalleriet – strategi for bevaring og oppgradering, utarbeidet av arkitektene i aksjonen Bevar Nasjonalgalleriet i samarbeid med toneangivende fageksperter.
Oppsiktsvekkende nok påviser den at Regjeringens vedtak om å avvikle Nasjonalgalleriet til fordel for samlokalisering i nybygg på Vestbanen, er basert på et feilaktig grunnlag. Forhåpentlig vil opplysningene lede til en ny vurdering av saken.
Bestillingsverk.
Statsbyggs beregning av både kostnader og areal møter motbør. Det er som kjent nettopp Statsbyggs stipuleringer som har påvirket Kulturdepartementet og Regjeringen til å ville samlokalisere tre av Nasjonalmuseets institusjoner: Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Samtidskunstmuseet.
Arkitektene Fredrik Torp, Erik Collett og Kristian Vårvik dokumenterer skyhøye kostnader for å oppnå et oppgradert Nasjonalgalleri: 73000 kroner pr. kvadratmeter. Selv kommer de ned i 42000 pr. kvadratmeter. I tillegg presenterer de en konstruktiv løsning på klimatekniske forhold i Nasjonalgalleriet, som Statsbygg fremstiller som nærmest uløselige.
Dette innebærer blant annet at man bygger «et nytt rom i rommet» – en isolerende glassvegg som stopper skadelig fuktvandring.
Tullinløkka.
I tillegg foreslår rapporten en interessant oppgradering og utvidelse av det nåværende Nasjonalgalleriet: Man legger til en ny, vestvendt inngang på Tullinløkkasiden, som dermed knytter museet tettere til plassen. Det påpekes at også Historisk museum kan få bedre kontakt med Tullinløkka.
Ved å senke gulvet i Nasjonalgalleriets underetasje kan man ifølge rapporten både legge inngangen der, samt få en ny bruksetasje – til eksempelvis publikumsfasiliteter som museumsbutikk, kafé, vrimleområde og bibliotek. Grepet frigjør adskillig mer plass til utstillingsformål.
Finansieringen løses på følgende vis: Man trekker 9000 kvadratmeter, Nasjonalgalleriets samlede areal, ut fra Vestbaneprosjektet. Dette letter en allerede overbelastet tomt med 17 prosent, samtidig som midler frigjøres. Statsbygg stipulerte 58000 kroner pr. kvadratmeter – og multiplisert med arealet er dette også nok til å realisere Tullinløkka som park.
Slik kan vi få i pose og sekk: Beholde og oppgradere Nasjonalgalleriet, samt forbedre dets tilknytning til den omkringliggende byen. Og ikke minst: Vestbane-tomten kan forbeholdes et nødvendig nybygg for samtidskunsten.
Verdivalg.
Rapportens oppsiktsvekkende innhold gir håp om en fornyet behandling av Nasjonalgalleriets stilling. Til nå har man ikke inkludert et vesentlig argument i spørsmålet om avvikling av Nasjonalgalleriet: Dets historiske betydning for Oslo og Norge. Og når nå areal- og pengespørsmålene er så å si ryddet av veien, gjenstår det viktige verdivalget: Bevar Nasjonalgalleriet.

Lotte Sandberg, Aftenposten 15.09. 2009

No response to “Nasjonalgalleriet må vurderes på nytt Lotte Sandberg, Aftenposten”

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz