søndag 20. september 2009

Nasjonalgalleriet - Strategi for bevaring og oppgradering

ill:Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter


Rapport utarbeidet av aksjon ”Redd Nasjonalgalleriet”


- Tok man ca 9000 m2, som er Nasjonalgalleriets samlede areal fra underetasje og til og med 3.etasje, og trakk dette arealet ut av arealet i det veldige bygningskomplekset som er i emning på Vestbanetomten, fikk man lettet arealtykket her med ca. 17 prosent. Det ville være velgjørende, sett i forhold til konkurranseprosjektenes voldsomhet.

- Tok man byggekost pr. kvadratmeter nybygg på Vestbanen – stipulert av Statsbygg til kr. 58 000 pr. kvadratmeter – og brukte dette anslaget på Nasjonalgalleriet på Tullinløkka, beviser vi at vi får et velfungerende museumsbygg

Vi mener nye innganger bør legges fra Tullinløkka, og også at Historisk Museum burde åpnes mer ut hit. Da ville Løkka kunne aktiviseres, og begrepet kunstpark kunne introduseres.

- De to prosjektene - en helhetsløsning på Vestbanetomten eller delt løsning med opprettholdelse av Nasjonalgalleriet – er nå likestilt arealmessig og økonomisk.
Vi kan da tale om verdivalg, og da spør vi: Er en samling av alle funksjonene på Vestbanetomten så funksjonelt verdifullt at man er villig til å sanere landets eldste, viktigste og best publikumsbesøkte museum? Er man villig til å forstyrre deler av Oslos historiske bysituasjon og rasere en av byplanenes bærebjelker, for å oppnå noen teoretiske driftsfordeler?

Det er disse tema rapporten omhandler.
Les hele rapporten i PDF format ( obs! ca 2 MB)
og se vedlagte illustrasjoner (PDF)No response to “Nasjonalgalleriet - Strategi for bevaring og oppgradering”

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz