torsdag 2. april 2009

Hastverkskonkurransen , Aftenposten 02.04. 2009

Lotte Sandberg, Aftenposten
Arkitektkonkurransen vitner om at Giske har hastverk med nybygg på Vestbane- tomten – en dristig manøver i valgåret 2009.Endelig skal Nasjonalmuseet få sitt lenge lovede nybygg. De fleste vil glede seg over dette. Men det lover ikke godt at kulturminister Trond Giske utlyser arkitektkonkurransen mens uklarheter ennå preger saken. Opposisjonen på Stortinget har bedt om mer informasjon og diskusjon, og ekspertise møter motekspertise både hva angår kostnader og tekniske muligheter.

Dette er ennå uavklart:

* Er det nok plass til Nasjonalmuseet på Vestbane-tomten, nå og i fremtiden?

* Statens utgiftsberegninger blir imøtegått, særlig estimatene for rehabilitering av Nasjonalgalleriet. Kravet om en uavhengig gjennomgang presser seg frem.

* Det er ikke foretatt en vedlikeholdskalkyle for drifting av det nye stormuseet.

* Ulike alternativer er ikke kostnadsberegnet, som forslaget om nybygg for samtidskunsten på Vestbanen, mens Kunstindustrimuseets og Nasjonalgalleriets lokaler beholdes, utvides og rehabiliteres.

* Konkurranseprogrammet beskriver Utenriksdepartementets nye kontorbygg på samme tomt som at det både skal være der, og at det «alternativt» skal være der.

* Hvorfor samlokalisere tre museer, mens det fjerde (Arkitekturmuseet) ligger på Bankplassen?

Sminket nedleggelse.
Mye tyder på at Regjeringen ikke ser rekkevidden av sitt, etter manges mening, kultur- og historieløse vedtak om å legge ned Nasjonalgalleriet på Tullinløkka – en konsekvens av Vestbaneforslaget. En «mellomløsning» er lansert som et alternativ, dvs. at Tullinløkka-bygningen brukes til visning av kunst. Dette fortoner seg som en sminket nedleggelse av Nasjonalgalleriet mer enn en reelt alternativ.

Besøksmagnet.
Allerede i 2001 talte museumsdirektør Audun Eckhoff, mens han ennå var ansatt på Museet for samtidskunst, varmt for å la «Samtidskunstmuseet arkitektonisk sett få definere hele Vestbane-tomten» (13.12.2001). Denne visjonen har aktualitet.

Nasjonalmuseet vil bli en «publikumsmagnet,» forteller konkurranseprogrammet. I så måte er Nasjonalgalleriet, og ikke minst dets Munch-rom nødvendig, som årlig trekker 400000 besøkende. Et samtidskunstmuseum, kombinert med lokaler for skiftende utstillinger (både samtidskunst og historisk kunst) vil trekke mange.

Ingen andre land har funnet på å nedlegge sin nasjonale kunsthistoriske samling. Her setter vi vår lit til at prosessen vil gi avklaringer, og at kulturmyndighetene ikke forsyner seg av det de måtte trenge i øyeblikket, men tenker helhet og langsiktighet.
Aftenposten

No response to “Hastverkskonkurransen , Aftenposten 02.04. 2009”

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz