lørdag 4. april 2009

Vi er halvveis!! Mer enn 5000 underskrifter!

Bevar nasjonalgalleriet.
www.bevarnasjonalgalleriet.org
03.04.2009


Aksjonen for bevaring av Nasjonalgalleriet har pågått i knapt 14 dager og har allerede samlet inn over 5000 underskrifter.

Forrige tirsdag var over 300 mennesker samlet foran Nasjonalgalleriet for å markere starten på aksjonen, og lørdag fikk aksjonen preg av folkefest da mellom 600 og 1000 mennesker var samlet og slo ringer rundt Nasjonalgalleriet.

Aksjonen, som er iverksatt av kunstnere og arkitekter, møter stor sympati i Oslo-befolkningen. Kunstnerne som daglig samler inn underskrifter ved trappen til galleriet, møter et sterkt og varmt engasjement for bevaring av institusjonen fra et nesten enstemmig publikum.

Aksjonen har allerede oppnådd resultater:

• Opposisjonen på Stortinget er mobilisert.
• Presse, radio og TV fokuserer på saken
• Vi har vært i debatt med Giske.
• Stadig flere jobber aktivt for å redde Nasjonalgalleriet fra nedleggelse.

Etter påske utvides underskriftsaksjonen til å omfatte hele landet. Innsamling av underskrifter vil fortsette kontinuerlig på www.bevarnasjonalgalleriet.org og på underskriftslister foran Nasjonalgalleriet.

Samtidig vil vi

• Videreføre samarbeidet med politiske kontakter i opposisjonen på Stortinget og i regjeringspartiene.

• Fokusere på byplanmessige konsekvenser av å samle tre store kunstinstitusjoner i ett og samme bygningskompleks på Vestbanen.

• Arbeide i forhold til antikvariske myndigheter.

• Dokumentere overfor Statsbygg og KUD at et ombygd og oppgradert Nasjonalgalleri vil tilfredsstille alle rimelige tekniske og funksjonelle krav.

• Arbeidet med å koordinere den sterke internasjonale støtten som aksjonen har fått.


Oslo 03.04.09
KV

2 Responses to “Vi er halvveis!! Mer enn 5000 underskrifter!”

Anonym sa...

Etter dagens oppteljing er det nå faktisk nærare 7000 underskrifter!
Gunnhild

Jan M Keus sa...

Det går meget godt an å bruke et historisk bygg (som Nasjonalgalleriet)til tidsriktig utstillingsformål. Jeg har akkurat vært i Rijks-museum i Amsterdam, en byggning som er nærmest like gammel som Nasjonalgalleriet og var overrasket hvordan interiøret var tilpasset moderne eksponerings virkemidler. Fra å være et "depôt" for mange malerier, så var interiøret blitt tilpasset det edukative formål med en utstilling. Det er som sagt ikke nødvendig å alltid utstille alt man har. Det har Rijksmuseum forstått.
Send Giske dit, han er jo så glad i opplevelser.

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz