torsdag 2. april 2009

Uttalelsen fra Oslo Venstres årsmøte

Årsmøteuttalelse: Ny giv for de nasjonale museene


Oslo Venstre stiller spørsmålstegn til hvorfor en storby må tenke smått når det gjelder plasseringen av nasjonale kulturinstitusjoner. Byen er stor nok til å romme flere nasjonale institusjoner tilpasset ulike kunstepoker og -uttrykk. Kulturminister Trond Giskes samlokaliseringsplaner av Nasjonalmuseet har ikke forankring verken i Oslo, i fagmiljøene eller på Stortinget.

Fem år etter at Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble opprettet er det på tide å stoppe opp for å se om resultatene står til forventningene. Forsøket på å fusjonere de fire museenes individuelle særpreg, historiske posisjon og vitenskapelige tradisjon har medført store skadevirkninger både innad og utad. Derfor er det viktig med en åpen, offentlig debatt knyttet til den framtidige nasjonale museumsstrukturen i Norges hovedstad. Bare slik sikrer man bred forankring for beslutninger som skal ligge fast i mange år fremover.

Oslo Venstre mener at Nasjonalgalleriets lokaler i renovert form er best egnet til å ta vare på våre historiske norske kunstskatter, slik de også var ment å gjøre. Lokalene er tilpasset de historiske samlingene og epokene disse reflekterer, og bør derfor oppgraderes til tidsmessig standard og fortsatt være et utstillingsvindu for våre historiske kunstskatter.

Samtidskunsten stiller imidlertid helt andre krav til arealer og lokaler. Oslo Venstre mener at Vestbanetomta bør benyttes til å etablere et nytt og spennende samtidsmuseum som kun er dedikert samtidskunst og design, og som samtidig kan gi rom for flere og nye kunstformer og visningsmetoder. En flermuseumsløsning på Vestbanen vil etter all sannsynlighet ikke tilfredsstille arealbehovet for samtidskunsten i tiden som kommer, og en samlokalisering vil etter Oslo Venstres mening ikke gi samtidskunsten det løftet og den posisjonen den fortjener.

Oslo Venstre mener at Kunstindustrimuseets frigjorte lokaler bør omgjøres til et eget kunstnersenter, med moderne atelierer for kunstnere og egne møteplasser for kunst og publikum.

Stortingsforslaget fra Trine Skei Grande finnes her:

Dette bygger blant annet på uttalelsen. Forslaget ble opprinnelig fremmet av Skei Grande, og fikk tilslutning fra Olemic Thommessen (H) og Hans Olav Syversen (KrF) før innlevering.

No response to “Uttalelsen fra Oslo Venstres årsmøte”

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz